Święto Chleba w Stanowicach (ZDJĘCIA)

25 sierpnia w Stanowicach odbyło się Święto Chleba. Uroczystości rozpoczęła msza święta, w której czynny udział brali strażacy z naszej jednostki: Józef Jabłoński, Krzysztof Kuczma, Łukasz Baka, Paweł Mądrzak, Paweł Leśnicki. Druhowie dostąpili zaszczytu niesienia wieńca oraz chleba dożynkowego, służyli również do mszy św. Po przeniesieniu wieńca do parku przy Świetlicy Wiejskiej, wzięli udział w uroczystym obiedzie wraz z zaproszonymi gośćmi. W kolejnej części uroczystości pan radny Piotr Szmidt przyznawał nagrody "Zasłużony dla wsi Stanowice". Tym mianem został uhonorowany m.in. druh Łukasz Baka, a także jednostka naszej OSP. Statuetkę w jej imieniu odebrał druh prezes Józef Jabłoński.

 

Zdjęcia: Martyna Kuczma, www.stanowice.pl, www.strzegomiak.pl, źródło własne

Write a comment

Comments: 0