Zebranie sprawozdawcze za rok 2013 (ZDJĘCIA)

W dniu 15.02.2014 w naszej remizie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2013. Część oficjalną rozpoczął druh prezes Józef Jabłoński. Wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisję skrutacyjną. [...] 

Następnie odczytane zostały sprawozdania: z działalności, finansowe oraz komisji rewizyjnej. Kolejnym etapem były przemówienia zaproszonych gości: pani prezes Urszuli Olszewskiej, pani sołtys Zdzisławy Dmytrarz, pana komendanta Ryszarda Wiklińskiego oraz pana radnego Piotra Szmidta.

 

Na zakończenie swojego przemówienia, pan radny Piotr Szmidt przekazał prezesowi Józefowi Jabłońskiemu kwotę 300 zł na działalność naszej OSP, za co serdecznie dziękujemy.

 

Ostatnim punktem części oficjalnej było podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji. Padła propozycja, aby składka członkowska w roku 2014 wynosiła 25 zł. Została przyjęta jednogłośnie. 

 

Po części oficjalnej, przyszła pora na poczęstunek przygotowany przez gospodarza remizy, dh Krzysztofa Kuczma. Po posiłku, we wspólnym gronie braci strażackiej, druhowie dopingowali polskich skoczków na zimowych igrzyskach w Soczi i razem cieszyli się ze złotego medalu Kamila Stocha. 

 

W trakcie zebrania, druhowie i goście mieli okazję zobaczyć całoroczne zmagania naszej OSP w obiektywie, na prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dh Pawła Leśnickiego. Prezentację można pobrać klikając tutaj [po otwarciu linka należy kliknąć "download"].

Write a comment

Comments: 0