Strażacy Honorowymi Obywatelami Strzegomia

strzegomiak.pl
strzegomiak.pl

Antoni Kulczycki oraz Ryszard Wikliński decyzją radnych dołączyli do grona „Honorowych Obywateli Strzegomia”. Obaj w uznaniu zasług m.in. dotyczących rozwoju pożarnictwa i gminy Strzegom tytuł Honorowego Obywatela Strzegomia odbiorą na uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Antoni Kulczycki to człowiek, który nie dla zaszczytów i honorów, nie dla płacy i podzięki, lecz z głębokiego poświęcenia się dla dobra najbliższego otoczenia, lokalnego społeczeństwa działał w obronie wspólnego dobra przed żywiołem. Antoni Kulczycki jest najstarszym, o najdłuższym stażu, żyjącym strażakiem w naszej gminie. Urodził się 13 czerwca 1928 r. w Kornelówce, powiat zamojski, woj. lubelskie. W roku 1955 wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu. Poprzez udział w wielu kursach i szkoleniach systematycznie podnosił swoje kwalifikacje w pożarnictwie. Powierzano mu wiele funkcji. To za kadencji Pana Antoniego Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu, jako jedna z pierwszych trzech, została włączona na mocy decyzji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, spełniając wszystkie stawiane wymagania i kryteria. Narażając niejednokrotnie własne życie, ratował dobytek lokalnej społeczności. Pan Antoni był inicjatorem i współwykonawcą wielu czynów społecznych, organizatorem życia kulturalnego w jednostce. Z jego inicjatywy i w podziękowaniu za działalność ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, mieszkańcy Strzegomia w 1975 roku ufundowali sztandar, który do dnia dzisiejszego jest dowodem godności i honoru, jakim szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu. Nieodzowna okazała się również pomoc Antoniego Kulczyckiego przy remoncie dachu kościoła pw. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu. W roku 1998 Walne Zebranie nadało Antoniemu Kulczyckiemu godność Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu. Za swoją społeczną działalność został uhonorowany tytułem oraz odznaczeniami państwowymi i odznakami, medalami korporacyjnymi straży pożarnej, m. in.: „Zasłużony obywatel dla miasta i gminy Strzegom”, tytuł nadała Rada Narodowa Miasta i Gminy Strzegom (kwiecień 1976 r.), brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa", nadany przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu (1973 r.), Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, nadany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (2000 r.).

 

 

Ryszard Wikliński urodził się 11 lutego 1949 r. w Dziadowej Kłodzie. W latach 1994-1998 pracował w Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Strzegomiu jako członek spoza Rady Miejskiej. Przez okres czterech kadencji, do 2012 r., pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej wsi Żelazów. Zaangażowany w sprawy ochrony przeciwpożarowej. W ochotniczym pożarnictwie działa od 43 lat. W przeszłości członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach, następnie w OSP w Kostrzy. W roku 1980 zainicjował i założył w swoim miejscu zamieszkania tj. w Żelazowie, Ochotniczą Straż Pożarną i od tego momentu piastuje w niej funkcję prezesa. Od roku 1985 do kwietnia 2003 roku był prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzegomiu. Od 23 kwietnia 2003 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję komendanta Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzegomiu. W latach 1999-2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świdnicy. Od roku 2002 do 2012 był członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu. Czynnie uczestniczył w akcjach niesienia pomocy w czasie zagrożenia kataklizmem powodzi w pamiętnym 1997 roku oraz w roku 2001 i 2006. Jego pasją również jest łowiectwo. Jest myśliwym od 1983 roku. W Kole Łowieckim "Jeleń" w Strzegomiu pełnił funkcję łowczego i wiceprezesa. Jako członek Towarzystwa Opieki nad byłym Obozem Koncentracyjnym Gross-Rosen w Rogoźnicy skutecznymi działaniami przyczynił się do poświęcenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II kamienia węgielnego pod przyszły Krzyż Święty, który jest przewidziany do postawienia na terenie byłego obozu w Rogoźnicy. Nie sposób pominąć pracy Ryszarda Wiklińskiego na rzecz kościoła. Jest to pomoc przy zdobieniu obu strzegomskich kościołów w choinki na Święta Bożego Narodzenia, adoracja Grobu Pańskiego w Święta Wielkanocne, budowa ołtarzy na Boże Ciało w Strzegomiu i Kostrzy, jak również pomoc przy zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy w 1997 roku. Za swoją działalność w wielu organizacjach wielokrotnie był nagradzany odznaczeniami państwowymi i korporacyjnymi.

 

źródło: strzegomiak.pl

Write a comment

Comments: 0