Zmarł Antoni Kulczycki, Honorowy Obywatel Strzegomia

strzegomiak.pl
strzegomiak.pl

Nie doczekał osobistego odebrania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia, które radni podczas kwietniowej sesji przyznali mu jednogłośnie. Antoni Kulczycki był najstarszym strażakiem w gminie Strzegom, z najdłuższym stażem pracy. Działał nie dla zaszczytów i honorów, ale z głębokiego poświęcenia się dla dobra lokalnego społeczeństwa. Zasłużony tytuł Honorowego Obywatela odbierze już po śmierci, podczas pogrzebu, który odbędzie się w poniedziałek (28.04) o godz. 14.00 w Kościele Zbawiciela w Strzegomiu.  

Antonii Kulczycki zmarł w wieku 86 lat (rodził się 13 czerwca 1928 r. w Kornelówce, powiat zamojski, woj. lubelskie). Narażając niejednokrotnie własne życie, ratował dobytek mieszkańców Gminy. Pan Antoni był również inicjatorem i współwykonawcą wielu działań społecznych, organizatorem życia kulturalnego w jednostce.

W roku 1955 wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, w której powierzano mu wiele funkcji. To za kadencji Antoniego Kulczyckiego Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu, jako jedna z pierwszych trzech, została włączona na mocy decyzji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, spełniając wszystkie stawiane wymagania i kryteria.

Z jego inicjatywy i w podziękowaniu za działalność ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, mieszkańcy Strzegomia w 1975 roku ufundowali sztandar, który do dnia dzisiejszego jest dowodem godności i honoru, jakim szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu. Nieodzowna okazała się również pomoc Antoniego Kulczyckiego przy remoncie dachu kościoła pw. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu.

 

W roku 1998 Walne Zebranie nadało Antoniemu Kulczyckiemu godność Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu. Za swoją społeczną działalność został uhonorowany tytułem oraz odznaczeniami państwowymi i odznakami, medalami korporacyjnymi straży pożarnej, m. in.: „Zasłużony obywatel dla miasta i gminy Strzegom”, tytuł nadała Rada Narodowa Miasta i Gminy Strzegom (kwiecień 1976 r.), brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa", nadany przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu (1973 r.), Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, nadany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (2000 r.).

 

Tekst i zdjęcia: strzegomiak.pl

Write a comment

Comments: 0