Pożar w byłym zakładzie "Silena" (ZDJĘCIA)


Dzisiejszy alarm - 13:50


Zaalarmowano nas do zdarzenia w Świebodzicach. Na terenie byłych zakładów przemysłu lniarskiego "Silena" wybuchł pożar. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, działania prowadziły już dwa zastępy z JRG Świebodzice. 

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zbudowaniu linii gaśniczej i podaniu dwóch prądów wody przez ratowników wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych. W środku palił się stos śmieci (wytłaczanki, opony, odzież), który objął swoim rozmiarem również strop pierwszego piętra  budynku. Po ugaszeniu pożaru, przystąpiono do rozgarniania tlących się śmieci, które przelewano wodą. Najbardziej niebezpieczne pomieszczenie pod względem ponownego zapłonu wypełniono pianą przy użyciu wytwornicy pianowej.  Z wysokości drabiny D10W przelewano wodą także stropy budynku celem ich schłodzenia. Działania trwały około 1,5 godziny.

Write a comment

Comments: 0