Kurs KPP za nami (ZDJĘCIA)


W dniach 14-30 listopada druhowie z naszej OSP: Rafał Kalita, Piotr Bodniewicz i Paweł Leśnicki uczestniczyli w kursie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne odbywały się w remizie OSP Marcinowice. 30 listopada odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny. Nasi druhowie uzyskali wynik pozytywny egzaminów, uzyskując tym samym tytuły ratowników.

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.


Udział w kursie był możliwy dzięki dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego należy nasza jednostka. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej po osiągnięciu tytułu ratownika ważny jest przez trzy lata. Po upływie tego okresu kurs taki musi zostać re certyfikowany. 

Write a comment

Comments: 0