Pożar sadzy w Świebodzicach


Alarm: 02-02-2015, 13:01

 

Przyjęliśmy zgłoszenie o zadymieniu przy ulicy Towarowej w Świebodzicach. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano niewielkie zadymienie pochodzące z przewodu kominowego w budynku wielorodzinnym. 

Po rozpoznaniu stwierdzono, że w przewodzie kominowym zapaliła się sadza. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru przy pomocy piasku z podnośnika hydraulicznego. Następnie pomieszczenia zostały przewietrzone przy użyciu wentylatora oddymiającego oraz dokonano pomiaru stężenia niebezpiecznych gazów, nie stwierdzając ich obecności. Nasze działania trwały około jednej godziny.

Write a comment

Comments: 0