Szkolenie podstawowe cz. II (ZDJĘCIA)


W dniach 11-26 kwietnia KP PSP w Świdnicy zorganizowała szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP część II. Łącznie wyszkolonych zostało 27 strażaków z terenu całego powiatu.  W szkoleniu wzięli również udział druhowie z OSP Stanowice: Józef Szmigiel i Paweł Leśnicki. 

Zajęcia szkoleniowe w głównej mierze obejmowały sprzęt ochrony układu oddechowego i pracę w aparatach powietrznych, Poza tym podczas kursu druhowie poznali m.in. taktykę gaszenia pożarów, podstawowe zadania w czasie działań chemiczno-ekologicznych, ratowniczy sprzęt mechaniczny oraz elementy pierwszej pomocy.


25 kwietnia 2015 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu każdy druh biorący udział w szkoleniu musiał zaliczyć egzamin praktyczny. Polegał on na pokonaniu toru przeszkód w komorze dymowej. 


26 kwietnia 2015 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przeprowadzony został egzamin składający się z dwóch etapów: pierwsza część teoretyczna, w której egzaminowani pokazali swą wiedzę, uzyskaną podczas wykładów. Drugą część stanowił egzamin praktyczny, w którym druhowie zademonstrowali posiadane umiejętności praktyczne, zdobyte podczas poprzedniego kursu I stopnia. Obaj druhowie z naszej OSP ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.


Write a comment

Comments: 0