Kolejni druhowie przeszkoleni (ZDJĘCIA)

 

W dniach 6-12 lipca KP PSP w Świdnicy zorganizowała szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP część I. Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne odbywały się na terenie świdnickiej Komendy Powiatowej. W szkoleniu wzięli również udział druhowie z OSP Stanowice: Mateusz Markowski i Tomasz Sasiński. 

Zajęcia szkoleniowe obejmowały podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z prowadzeniem działań ratowniczych i gaśniczych m.in. prowadzenie korespondencji radiowej, budowa stanowisk gaśniczych i rozwijanie linii wężowych, sprawianie drabin pożarniczych.

 

12 lipca 2015 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przeprowadzony został egzamin składający się z dwóch etapów: pierwsza część teoretyczna, w której egzaminowani pokazali swą wiedzę, uzyskaną podczas wykładów. Drugą część stanowił egzamin praktyczny, w którym druhowie zademonstrowali posiadane umiejętności praktyczne, zdobyte podczas ćwiczeń prowadzonych przez strażaków z Komendy. Obaj druhowie z naszej OSP ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Od tej chwili mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Write a comment

Comments: 0