Monitoring w Domu Opieki

Alarm 23.08.2015,  22:31

W niedzielę (23.08) nasi strażacy zostali zadysponowani do alarmu pochodzącego z centrali wykrywania pożarów mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ulicy Mickiewicza w Świebodzicach. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania okazało się, iż owy alarm jest fałszywy. Czujkę dymu znajdującą się w kotłowni budynku uruchomił dym pochodzący z kotła CO. Po dokładnym sprawdzeniu pomieszczeń zastępy wróciły do swych jednostek. Działania trwały około jednej godziny.  W akcji brały udział jednostki ze Stanowic i Świebodzic.

Write a comment

Comments: 0