Paweł Leśnicki Podchorążym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (ZDJĘCIA)

 

Dnia 2 października 2015 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się ślubowanie Podchorążych, którzy ukończyli 2-miesięczne szkolenie w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym. Wśród nich znalazł się również nasz druch Paweł Leśnicki.  Od tego momentu może on z dumą nosić miano Podchorążego SGSP.

(czytaj więcej)

Składając ślubowanie zobowiązał się do ofiarnego i mężnego ratowania życia ludzkiego i wszelkiego mienia, nawet z narażeniem własnego życia. Po ukończeniu nauki otrzyma tytuł inżyniera pożarnictwa wstępując w szeregi oficerów PSP. 

Obecnie w trybie zaocznym kształci się tam również inny druh OSP Stanowice - Adam Gieras. Obu panom życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zrealizowania planów zawodowych.

Write a comment

Comments: 0