Pożar trawy

Alarm 05.11.2015, 19:34


Nasz zastęp został zadysponowany do pożaru trawy na trasie Olszany - Świebodzice. Działania polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu. Spalenia uległo około 200 metrów trawy w przydrożnym rowie. Działania prowadziły jednostki ze Stanowic i Olszan.

Write a comment

Comments: 0