Pierwszy etap remontu zakończony!!!

W dniu 09.12 .15 zakończył się pierwszy etap remontu w naszej remizie. Opłakany stan elewacji wymagał natychmiastowych działań. Wykonano termoizolację ściany frontowej, pokryto ją tynkiem strukturalnym, zamontowano oświetlenie zewnętrzne oraz litery przestrzenne. 

Wszystko to nasi druhowie wykonali społecznie w godzinach wolnych od pracy, dzięki temu budżet OSP jest bogatszy o blisko 9000 zł. Środki potrzebne na zakup materiałów pozyskaliśmy z funduszu sołeckiego. Nie udałoby się nam tego dokonać bez naszych sprzymierzeńców. W imieniu wszystkich strażaków bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Paluch za pomoc w postaci nieodpłatnego wypożyczenia rusztowania budowlanego. Również Ochotnicza Straż Pożarna składa podziękowania Panu Grzegorzowi Cichoń za nieodpłatne wykonanie parapetu z granitu do naszej remizy. Dalszy etap prac przewidziany jest na wiosnę przyszłego roku.

Write a comment

Comments: 0