Zadymienie budynku wielorodzinnego w Strzegomiu

Alarm 09.03.2016, 06:47

 

W porannych godzinach nasz zastęp został zadysponowany do zadymienia w budynku wielorodzinnym przy ulicy Jeleniogórskiej w Strzegomiu. Po rozpoznaniu stwierdzono, że źródłem zadymienia była nieszczelność przewodu kominowego. [...] 

(zdjęcie ilustracyjne)

 

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji oraz oddymieniu klatki schodowej przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenia zostały sprawdzone miernikiem wielogazowym. Nie stwierdzono obecności niebezpiecznych gazów. Działania prowadziły jednostki ze Stanowic, Strzegomia i Świebodzic (2 zastępy)

Write a comment

Comments: 0