Będzie bezpieczniej!

6 kwietnia odbyło się spotkanie zarządu OSP w Stanowicach z przedstawicielami władz powiatu świdnickiego oraz zarządu dróg powiatowych. W trakcie spotkania omówiona została kwestia bezpieczeństwa naszych strażaków podczas alarmowego wyjeżdżania do zdarzeń. Wkrótce ruszy remont mostu w lesie na trasie Świdnica-Strzegom, co za tym idzie ruch będzie się odbywał przez naszą wieś.

Duże nasilenie ruchu pojazdów spowodowałoby opóźnienie wyjazdu naszej jednostki, a także sprawiałoby spore zagrożenie dla życia i zdrowia druhów. W związku z tym, na skrzyżowaniu ulic Olszańskiej i Świebodzkiej zostaną postawione dwa znaki STOP. Umożliwią one utrzymanie gotowości bojowej naszej jednostki na tym poziomie co dotychczas, przyspieszą wyjazd do zdarzeń oraz sprawny dojazd ratowników do remizy. 

 

W przyszłości na tej drodze ma również zostać oznakowany wyjazd z jednostki znakiem ostrzegawczym "UWAGA STRAŻ WYJAZD". Miejmy nadzieję, że idea zostanie zrealizowana.

Write a comment

Comments: 0