Kolejni druhowie przeszkoleni (ZDJĘCIA)

 

 

W dniach 4-17 lipca w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy zorganizowała szkolenie na poziomie podstawowym. W szkoleniu wzięli udział nasi druhowie: Jakub Pawełek i Dawid Strzelbicki.[czytaj więcej...]

Zajęcia szkoleniowe obejmowały podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z prowadzeniem działań ratowniczych i gaśniczych m.in. prowadzenie korespondencji radiowej, budowa stanowisk gaśniczych i rozwijanie linii wężowych, sprawianie drabin pożarniczych jak i również umiejętność podstaw obsługi i konserwacji sprzętu hydraulicznego, pił spalinowych.  Druhowie zostali także przeszkoleni w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz działaniach przeciwpowodziowych. Najważniejszą częścią szkolenia było jednak zapoznanie się z obsługą i praca w aparatach ochrony układu oddechowego. Jednym z warunków uzyskania zaliczenia kursu, było przejście w aparacie OUD przez komorę dymową, która odzwierciedla warunki pracy strażaka podczas pożarów wewnętrznych w strefie zadymionej.

 

17 lipca 2016 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przeprowadzony został egzamin składający się z dwóch etapów: pierwsza część teoretyczna, w której egzaminowani pokazali swą wiedzę, uzyskaną podczas wykładów. Drugą część stanowił egzamin praktyczny, w którym druhowie zademonstrowali posiadane umiejętności praktyczne, zdobyte podczas ćwiczeń prowadzonych przez strażaków z Komendy. Obaj druhowie z naszej OSP ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Od tej chwili mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Write a comment

Comments: 0