Zarząd OSP Stanowice


ZARZĄD OSP STANOWICE:
Prezes: Józef Jabłoński

Z-ca Prezesa: Wojciech Dudek
Naczelnik: Krzysztof Kuczma
Z-ca Naczelnika: Łukasz Baka
Skarbnik: Marek Leśnicki
Sekretarz: Adrian Jabłoński

Gospodarz: Zbigniew Pawełek

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: Jakub Powroźnik
Sekretarz komisji: Andrzej Kordy
Członek: Józef Szmigiel